Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2019

transfuzja-
4957 2c56 500
Reposted fromtichga tichga viamushu mushu
transfuzja-
7903 42ee
Reposted fromonlyman onlyman viagdziejestola gdziejestola
transfuzja-
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viatulipanowa tulipanowa
transfuzja-

Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci którzy nie mogą zmienić swoich umysłów - nie mogą zmienić niczego.

— ~George Bernard Shaw
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viaxannabelle xannabelle
transfuzja-
2831 e46d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viala-lu la-lu
transfuzja-
6536 2276 500
Reposted fromyikes yikes viamglistyporanek mglistyporanek
transfuzja-
4083 8861 500
Reposted fromfungi fungi viamglistyporanek mglistyporanek
transfuzja-
Reposted fromsann sann viagdziejestola gdziejestola
transfuzja-
3227 0d90 500
transfuzja-
transfuzja-
4305 8a3b 500
!
Reposted fromEmisja Emisja viagabrynia gabrynia
transfuzja-
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viagabrynia gabrynia
transfuzja-
8683 b656 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagabrynia gabrynia
transfuzja-
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viagabrynia gabrynia

August 01 2019

transfuzja-
2703 b319
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
transfuzja-
4839 da21
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viala-lu la-lu

July 31 2019

2119 7267 500
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viachapstick chapstick
transfuzja-
2586 c593 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viapasisia pasisia
transfuzja-
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viabluejane bluejane
transfuzja-
6096 b00b 500
Reposted fromohshit ohshit viabluejane bluejane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl